Hvordan den finansielle fremtiden ser ut i Sverige i 2017

Den finansielle utviklingen i Sverige viser svak vekst og arbeidsledigheten er lav.

Den finansielle fremtid i Sverige viser positive tegn som gir grunn for optimisme og man forventer en politikkdrevet oppgang i 2017. I 2016 hadde man en sterk vekst i den svenske økonomien i begynnelsen av året, som ble noe redusert i siste kvartal. Denne reduserte veksten forventer man vil fortsette som følge av politiske grep, samt høy sysselsetting og lav arbeidsledighet i landet det siste året. På grunn av svakere kronekurs, forventer man at inflasjonen vil øke noe i 2017.

Det er mange positive tegn for den finansielle fremtid i Sverige, på tross av økt inflasjon, da arbeidsledigheten er lav og optimismen er stor. De politiske tiltakene som har blitt satt i verk har hatt effekt, og det forventes at disse tiltakene blir redusert etter hvert som veksten i økonomien fortsetter.

 

 Lav arbeidsledighet og forventet videre vekst

Arbeidsledigheten er den laveste på flere år, og spesielt er sysselsettingen blant ungdom høy, noe som har vært en utfordring i den svenske økonomien i flere år. På grunn av høy arbeidsledighet har svensk ungdom blant annet valgt å reise til andre land for å jobbe.

For eksempel har mange svenske ungdommer tatt seg jobber i service-yrker i Norge på grunn av høy arbeidsledighet i hjemlandet. Det betyr i dag at mange svenske ungdommer som har jobbet i Norge nå velger å reise hjem for å få seg jobb i Sverige. Om du behöver något stöd innan din avlöningsdag kan du kontakta Fair-laan.no.

Veksten i økonomien er forventet å fortsette, selv om den kanskje kan bli noe svakere enn i dag, noe som gjør at optimismen i markedet er høy og tilliten til den svenske økonomien øker blant Sveriges innbyggere. Mange faktorer har skapt usikkerhet i den svenske økonomien de siste årene, noe som gjør at denne veksten er meget velkommen i et samfunn som har slitt med forholdsvis høy arbeidsledighet i en tid.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *